باسکول آماده ۰۹۱۹۰۳۶۰۵۲۰

شرکت توزین کاران دارای قویترین مجموعه باسکول در کشور میباشد. به این صورت که حتی در تعطیلات رسمی باسکول های آماده بارگیری برای مشتریان عزیز را دارا میباشد