fhs;,g 09190360520

باسکول ۱۰ تن الی ۱۲۰ تن برای کارهای خصوصی و دولتی با مجوز رسمی اداره استاندارد