باسکول ۶۰ تنی دست دوم ۰۹۱۹۰۳۶۰۵۲۰

باسکول دیجیتال دست دوم پند  محل نصب  کرج

باسکول ۱۶ متری پند کم کارکرد در حد نو
باسکول تمام بتن پند با کلیه لوازم الکترونیک سالم
لودسل های فلنتیک آلمان  کاملا سالم
قیمت باسکول دیجیتال پند ۲۱ میلیون تومان