قیمت باسکول نو

باسکول ۶۰ تن تریلی کش بتنی  ۴۵الی ۴۹ میلیون تومان

باسکول جاده ای با   گارانتی شرکتی و نصب و راه اندازی

نیسان کش تمام بتن  ۲/۲۰ × ۴ متر ۱۸ میلیون تومان
باسکول ۶۰ تن تریلی کش  بتنی  ۴۵ الی ۴۹ میلیون تومان
باسکول  ۵۰ تن کامیون کش بتنی  ۲۵ الی ۲۹ میلیون تومان
باسکول ۵۰ تن کامیون کش بتنی  ۲۵ الی ۲۹ میلیون تومان
باسکول ۶۰ تن  تریلی کش بتنی ۴۵ الی ۴۹ میلیون تومان
باسکول ۱۰ تن نیسان کش تمام فلز ۱۴ الی ۱۶ میلیون تومان
باسکول تک کش ۳۰ تن تمام فلز ۲۸ میلیون تومان
باسکول خاورکش ۱۵ تن تمام فلز  قیمت ۱۶ الی ۱۸ میلیون تومان
باسکول ۶۰ تن  فلزی ۹۵میلیون تومان
باسکول ۵۰ تن تمام فلز ۵۰ میلیون تومان