قیمت باسکولت و ترازو

باسکول دیجیتال تولیدی ایران دارای یک سال گارانتی میباشد

باسکول ۳ تن ۲ × ۲ متر ۳/۲۰۰ هزار تومان
باسکول ۶۰۰ کیلویی ۱/۱۰۰ هزار تومان
باسکول ۵۰۰ کیلویی    ۱/۰۵۰ تومان
باسکول ۳۰۰ کیلویی امپراتور ۳۰۰ هزار تومان ( چینی )
باسکول ۱۵۰ کیلویی کمره ای ۲۵۰ هزار تومان ( چینی )
باسکول باشگاهی ۲۰۰ کیلویی ۸۰۰ هزار تومان
باسکول ۲ تن ۲/۴۰۰ هزار تومان
باسکول ۲تن تره بار  ۰۰ ۲/۵ میلیون تومان