قیمت باسکولت و ترازو ۰۹۱۰۳۹۵۱۷۹۷

ترازو و باسکولت دیجیتال تولیدی ایران دارای دوسال گارانتی  در ظرفیت های سفارشی

باسکول ۳ تن ۲ × ۲ متر 
باسکول ۶۰۰ کیلویی 
باسکول ۵۰۰ کیلویی   

باسکول ۳۰۰ کیلویی امپراتور

باسکول ۱۵۰ کیلویی کمره 
باسکول باشگاهی ۲۰۰ کیلویی

باسکول ۲ تن

باسکول ۲تن تره بار