باسکول چیست ؟

باسکول یکی از ابزار توزین  است که جهت وزن کشی موادی که از حجم سنگینی برخوردار هستند مورد استفاده قرار میگیرد . این دستگاه به گونه ای همان ترازوی دیجیتال در اندازه بزرگتر می باشد که به طور معمول در فروشگاه ها و کارخانجات صنعتی در ابعاد مختلف طراحی و تولید گردیده است که بر اساس نوع فعالیت و نیاز طراحی می گردد . ظرفیت زیر یک تن به باسکول فروشگاهی اختصاص می یابد و ظرفیت های از ۱ تن به بالا مختص باسکول های صنعتی می باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               باسکول برای وزن کردن ماشین های مختلف استفاده میگردد

باسکول نیسان کش ۱۰ تن در ابعاد ۴ × ۲/۵ متر
باسکول خاور کش ۱۵ تن در ابعاد ۵ × ۲/۵ متر
باسکول تک کش ۳۰ تن در ابعاد ۳ × ۶ متر
باسکول کامیون کش ۵۰ تن در ابعاد ۳ × ۸ متر
باسکول تریلی کش ۶۰ تن در ابعاد ۳ × ۱۶ متر
باسکول ها در ۳ مدل ساخته میشوند                                          1 ـ تمام فلز ۲ ـ بتن فلز ۳ ـ تمام بتن
1 ـ تمام فلز  کل سازه از آهن آلات استفاده شده
2 ـ بتن فلز تیر آهن های اصلی از آهن و صفحه بتنی
3 ـ تمام بتن کل سازه از بتن پیش ساخته تشکیل شده است
باسکول در ۲ نوع نصب میگردد داخل گود و روی زمین
نوع نصب باسکول روی زمین
نوع نصب باسکول داخل زمین